Khấu hao là gì?

Khấu hao là gì?

- in Tài chính, Tài chính doanh nghiệp
36
0
Khấu hao là gìKhấu hao là gì
Rate this post

Trong chuyên mục các bài viết về tài chính doanh nghiệp. Ở bài viết này Game Plan chia sẻ với các bạn khái niệm khấu hao (Depreciation) là gì và các phương pháp tính khấu hao.

Khấu hao là gì?

Khấu hao (tiếng Anh: Depreciation) là một phương pháp kế toán phân bổ chi phí của một tài sản hữu hình trong vòng đời hữu ích của nó cho đến khi giá trị của tài sản này trở thành 0 hoặc không đáng kể.

Các doanh nghiệp khấu hao tài sản dài hạn cho cả mục đích thuế và kế toán. Đối với mục đích thuế, doanh nghiệp có thể khấu trừ chi phí của tài sản hữu hình mà họ mua làm chi phí kinh doanh.

Một số tài sản cố định thường được khấu hao như các tòa nhà, đồ nội thất, thiết bị văn phòng, máy móc, vv…

Ví dụ về khấu hao:

Công ty A mua một xe tải giao hàng trị giá 50.000 USD , thời gian sử dụng dự kiến là 5 năm, thì cứ mỗi năm công ty có thể chi một phần của 50.000 USD so với doanh thu và kéo dài trong 5 năm. Điều này sẽ giảm dần thu nhập chịu thuế của công ty. Đồng thời, các kế toán viên của Công ty A sẽ giảm giá trị của xe tải ghi trong bảng cân đối kế toán một tỷ lệ tương đương cho đến khi giá trị nó bằng 0.

Ý nghĩa của việc tính khấu hao

Việc khấu hao hợp lý Tài sản cố định là nhân tố quan trọng để xác định đúng giá thành sản phẩm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Khấu hao hợp lý TSCĐ giúp cho doanh nghiệp có thể tập trung được vốn từ tiền khấu hao để thực hiện kịp thời đổi mới máy móc thiết bị và công nghệ.

Các phương pháp tính khấu hao

Có ba phương pháp thường được sử dụng để tính khấu hao đó là

Phương pháp khấu hao theo đường thẳng

Khấu hao theo đường thằng là phương pháp khấu hao đơn giản và thường được sử dụng nhất. Với phương pháp này, định mức khấu hao tài sản là như nhau trong suốt thời gian sử dụng.

Công thức tính khấu hao theo đường thẳng như sau:

Chí phí khấu hao hàng năm = Nguyên giá tài sản cố định/ thời gian trích khấu hao.

Ví dụ: Một công ty sản xuất mua máy móc với giá 80.000 USD và tuổi thọ hữu ích là 10 năm. Thì chi phí khấu hao hàng năm trong mười năm tới như trong bảng dưới đây

Năm Chi phí khấu hao
1 8000
2 8000
3 8000
4 8000
5 8000
6 8000
7 8000
8 8000
9 8000
10 8000

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần

Là phương pháp khấu hao được tính bằng công thức: Giá trị khấu hao hàng năm bằng nguyên giá của tài sản tại năm khấu hao nhân với tỉ lệ khấu hao nhanh.

Mức trích khấu hao hằng năm của TSCD = Giá trị còn lại của TSCD x Tỉ lệ khấu hao nhanh.

Trong đó:

Tỉ lệ khấu hao nhanh (%) = Tỉ lệ khấu hao TSCD theo đường thẳng x hệ số điều chỉnh.

Tỉ lệ khấu hao TSCD theo đường thẳng (%) = (1 / Thời gian trích khấu hao của TSCD) x 100

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian trích khấu hao của TSCD được quy định tại bảng dưới đây.

Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định Hệ số điều chỉnh (lần)
Đến 4 năm ( t <,= 4 năm) 1,5
Trên 4 đến 6 năm (4 năm < t <,= 6 năm) 2,0
Trên 6 năm (t > 6 năm) 2,5

Ví dụ: (Đang cập nhật)

Phương pháp khấu hao theo khối lượng sản phẩm

Theo phương pháp khấu hao theo khối lượng sản phẩm, tuổi thọ hữu ích của tài sản được biểu thị bằng tổng số đơn vị dự kiến sẽ được sản xuất.

Công thức tính khấu hao theo sản phẩm như sau:

Mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định = Số lượng sản phẩm được sản xuất trong tháng x Mức trích khấu hao bình quân cho một đơn vị sản phẩm.

Trong đó:

Mức trích khấu hao bình quan tính cho một đơn vị sản phẩm = Nguyên giá tài sản cố định / sản lượng theo công suất thiết kế.

Ví dụ: (Đang cập nhật)

Khấu hao là một phần quan trọng trong hồ sơ kế toán giúp các công ty duy trì báo cáo thu nhập và cân và bảng cân đối kế toán hợp lý với lợi nhuận phù hợp được ghi nhận. Thông qua bài viết này chắc bạn đã nắm được khấu hao là gì và các phương pháp tính khấu hao rồi nhỉ. Nếu có bất cứ ý kiến đóng góp nào cho Game Plan, đừng quên comment ở bên dưới nhé.

About the author

Website chia sẻ thông tin hữu ích về các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, tài chính, marketing, đầu tư và phát triển bản thân.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may also like

Kinh doanh dịch vụ vệ sinh cần bao nhiêu tiền?

Rate this post GamePlan – Kế hoạch và