Marketing online

Marketing online

Footprint là gì
SEO

Cùng Game Plan tìm hiểu thuật toán footprint là gì trong SEO nhé. Footprint là gì Dấu chân (tiếng Anh: Footprint) là dấu vết của bàn chân để ...
0
Breadcrumb là gì
SEO

Cùng Game Plan tìm hiểu Breadcrumb là gì trong bài viết này nhé. Điều hướng Breadcrumb là gì? Breadcrumb là tập hợp các đường link được phân cấp sử ...
0
Meta description
SEO

Cùng Game Plan tìm hiểu về thẻ meta description trong bài viết này nhé. Meta description là gì? Meta description là một đoạn văn bản có tối đa khoảng ...
0
sapo là gì
SEO

Sapo là một phần vô cùng quan trọng trong một bài viết, quyết định người đọc có đọc tiếp bài viết đó hay không. Vậy sapo là gì? ...
0
traffic là gì?
SEO

Cùng Game Plan tìm hiểu traffic là gì và các loại traffic đến website trong bài viết này nhé. Traffic là gì? Traffic là số lượng khách (visitors) ...
0