Tài chính là gì?

Tài chính là gì?

- in Tài chính
47
0
tài chính là gìtài chính là gì
Rate this post

Tài chính là gì?

Tài chính (tiếng Anh:Finance) là một thuật ngữ rộng mô tả hai hoạt động liên quan: Nghiên cứu về cách quản lý tiền và quá trình thực tế để có được các khoản tiền cần thiết. Tài chính bao gồm các hoạt động như giám sát, sáng tạo, nghiên cứu về tiền, ngân hàng, tín dụng, đầu tư, tài sản và nợ phải trả để tạo nên hệ thống tài chính.

Có nhiều khái niệm cơ bản trong tài chính đến từ lý thuyết kinh tế vi mô và vĩ mô. Một trong những lý thuyết cơ bản nhất là giá trị thời gian của tiền, cơ bản nói rằng một đô la ngày nay có giá trị hơn một đô la trong tương lai.

Phân loại

Vì các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ đều cần tài trợ để hoạt động, nên lĩnh vực tài chính thường được tách thành ba loại chính: tài chính cá nhân , tài chính doanh nghiệp và tài chính công (chính phủ).

Tài chính cá nhân

Kế hoạch tài chính thường liên quan đến việc phân tích tình hình tài chính hiện tại của một cá nhân hoặc gia đình và xây dựng kế hoạch cho các nhu cầu trong tương lai với mức tài chính giới hạn. Tài chính cá nhân là một hoạt động rất cá nhân phụ thuộc phần lớn vào thu nhập, yêu cầu sống, mục tiêu và mong muốn cá nhân của một người.

Tài chính cá nhân bao gồm việc mua các sản phẩm tài chính, như thẻ tín dụng, bảo hiểm, thế chấp và các loại đầu tư khác nhau. Ngân hàng cũng được coi là một phần của tài chính cá nhân, bao gồm kiểm tra và tiết kiệm tài khoản cũng như các dịch vụ thanh toán trực tuyến hoặc di động như PayPal và Venmo.

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp bao gồm các hoạt động tài chính liên quan đến điều hành một tập đoàn, thường là với một bộ phận hoặc bộ phận được thành lập để giám sát các hoạt động tài chính.

Ví dụ, một công ty lớn có thể phải quyết định có nên huy động thêm vốn thông qua phát hành trái phiếu hoặc chào bán cổ phiếu hay không. Các ngân hàng đầu tư có thể tư vấn cho công ty về những cân nhắc như vậy và giúp họ tiếp thị chứng khoán.

Các công ty khởi nghiệp có thể nhận được vốn từ các nhà đầu tư thiên thần hoặc nhà đầu tư mạo hiểm để đổi lấy tỷ lệ sở hữu. Nếu một công ty phát triển mạnh và quyết định công khai, công ty sẽ phát hành cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán trong đợt chào bán công khai ban đầu ( IPO ) để huy động tiền mặt.

Một ví dụ khác có thể là một công ty đang cân đối ngân sách vốn của họ và đưa ra quyết định về những dự án nào sẽ tài trợ và những dự án nào sẽ được giữ lại để phát triển công ty. Những loại quyết định thuộc tài chính doanh nghiệp.

Tài chính công

Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu chi bằng tiền do nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công,nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng của nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội.

Nội dung của tài chính công bao gồm: Ngân sách nhà nước (NSNN) từ Trung ương đến địa phương; dự trữ nhà nước; tín dụng nhà nước; ngân hàng nhà nước; tài chính của các cơ quan hành chính nhà nước; tài chính của các đơn vị sự nghiệp nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước. Trong đó, NSNN được xem là bộ phận quan trọng nhất, chi phối đến các thành tố khác…

Đặc điểm của tài chính công

  • Phạm vi hoạt động rộng
  • Chứa đựng lợi ích chung, lợi ích công cộng
  • Gắn liền với sở hữu nhà nước, quyền lực chính trị của nhà nước
  • Hiệu quả hoạt động thu chi tài chính công không lượng hóa được

About the author

Website chia sẻ thông tin hữu ích về các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, tài chính, marketing, đầu tư và phát triển bản thân.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may also like

Viết lách là gì? Luyện kỹ năng viết lách – Viết coppywiter chuyên nghiệp

Viết lách là gì? Luyện kỹ năng viết