Thuật ngữ

Thuật ngữ

độ lệch chuẩn standard deviation là gì
Thuật ngữ

Độ lệch chuẩn là gì? Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) hay độ lệch tiêu chuẩn là một thống kê đo độ phân tán của tập dữ liệu so ...
0
tariff là gì
Kinh doanh Thuật ngữ

Cùng Game Plan tìm hiểu thuế quan (tariff) là gì và mục đích của thuế quan trong bài viết này nhé. Thuế quan (tariff) là gì? Thuế quan ...
0
capex là gì
Kinh doanh Thuật ngữ

Chi phí vốn (CAPEX) và chi phí hoạt động (OPEX) đại diện cho hai loại chi phí trong kinh doanh. Vậy CapEx là gì, OpEx là gì? Chúng ...
1
vốn chủ sở hữu
Thuật ngữ

Mỗi doanh nghiệp khi được thành lập và đi vào hoạt động đều phải có một số vốn nhất định được huy động từ nhiều nguồn khác nhau, ...
0
Profit margin là gì?
Thuật ngữ

Để phân tích khả năng sinh lời của một công ty, nhà đầu tư cần phải xem xét rất nhiều yếu tố. Tính toán biên lợi nhuận (Profit ...
0